LOGO SUREE BRAND®

Activity
ประมวลภาพกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของสุรีย์


กิจกรรมวันเด็ก 2563
กิจกรรมวันเด็ก : 12 มกราคม 2562
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตั้งบริษัท : 9 มกราคม 2563
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2563
ทำบุญขึ้นปีใหม่ : 2 มกราคม 2563
กีฬาสีภายใน และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563
กีฬาสีภายใน และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ : 28 ธันวาคม 2562