LOGO SUREE BRAND®

News
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ ของสุรีย์ได้ที่นี่


โปรโมชั่นน้ำจิ้มไก่สุรีย์
ระยะเวลาโปรโมชั่น 28 พ.ย. - 23 ธ.ค. 2562
โปรโมชั่นน้ำจิ้มสุกี้สุรีย์
ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 พ.ย. - 3 ม.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์ตราสุรีย์ ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์
คุณสมิทธิ์ วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้รับเกียรติบัตร Thai SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
โครงการ "๑ ขวด ๑ บาท ๑ ล้านกำลังใจ" ครั้งที่ 1
โครงการ "๑ ขวด ๑ บาท ๑ ล้านกำลังใจ" ครั้งที่ 1