LOGO SUREE BRAND®

ร่วมงานกับเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้ากับเรา


บริษัทฯ กำลังมองหาบุคลากรที่จะเข้ามาสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ หากคุณเป็นผู้ที่รักความท้าทาย ทุ่มเท ทำงานเชิงรุกและพร้อมที่จะปรับตัว ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการตลาดและการแข่งขัน มาร่วมเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา

บริษัทฯ มุ่งพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1.ตั้งหนี้ชิปปิ้ง
2.จัดชุดใบขนขาออก+CREDIT NOTE
3.นับสต็อคประจำเดือน
4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- สามารถทนแรงกดดันได้ดี
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์  รุ่งมณี 
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. ติดต่อและรับออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศในเขต/โซนการขายที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่รับออร์เดอร์จนถึงส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- ประสบการณ์การทำงานด้านการขายต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์  รุ่งมณี 
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

ดูแล ติดตั้งซ่อมแซมแอร์ ไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
- มีอัธยาศัยดี สามารถร่วมงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์  รุ่งมณี 
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. สร้างระบบบริหารคุณภาพครบวงจร, ทบทวนและจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน
2. ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายในองค์กร และ เป็นผู้นำทีม Internal Quality Audit พร้อมจัดทำรายงานสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านระบบบริหารคุณภาพ
4. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการพร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สาขานาโคก)
99/95 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 35-45 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านโรงงานอาหารแปรรูป หรือกระป๋อง UHT. อย่างน้อย 8 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร GMP/HACCP, BRC, FSSC 22000
- มีภาวะความเป็นผู้นำ และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณพัฑฒิดา  หวานฉ่ำ
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

- จัดเตรียมการประชุม
- นัดคิวการประชุมของแต่ละฝ่าย
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
- ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่
ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความระเอียดรอบคอบแม่นยำ
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ :
1.การวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี ให้เหมาะสมกับแผนการผลิต งบประมาณของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหา-ว่าจ้าง เพื่อให้สามารถสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถและทันกับความต้องการของบริษัทฯ
3.กำหนดแผนการสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement) เพื่อธำรงรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร
4.กลั่นกรองแผนการพัฒนาฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้เกิดทักษะใหม่ๆ ทันต่อการพัฒนาขององค์กร
5.บริหารและควบคุมการปฎิบัติงานตามแผนการฝึกอบรม
6.วางแผนในการพัฒนาพนักงานหลังจากอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7.ทบทวนนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
8.ควบคุมและบริหารงานแรงงานให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และข้อบังคับตามกฎหมาย
9.ทบทวนและนำเสนอสวัสดิการต่างๆภายในบริษัทฯ ให้สามารถดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาในองค์กร รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจการทำงานและการดำรงชีวิตของพนักงาน
10.วางแผนการบริหารค่าจ้าง และควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายการจ้างงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย
11.บริหารงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
12.ควบคุมและดูแลงานด้านธุรการ
13.ควบคุมดูแลงานด้านธุรการทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- ไม่จำกัดเพศ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
- มีความซื่อสัตย์ และอดทน
- มีความภาวะความเป็นผู้นำสูง
- มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
- มีความรู้งานในด้านแรงงานต่างด้าว
- มีความรู้งานในด้านจ้างงานคนพิการ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณพัฑฒิดา  หวานฉ่ำ
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1.จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆให้ทันตามกำหนด
2.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ
3.บริหารต้นทุนบริษัทฯให้สามารถแข่งขันได้
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
- สามารถรับแรงกดดันได้
- มีอัธยาศัยดี สามารถร่วมงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
- มีประสบการณ์จัดซื้ือด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging และสารเคมี
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์ รุ่งมณี
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

- บริหารจัดการการจัดทำแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ได้ความความต้องการของลูกค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการในการทำงานวางแผนการผลิตด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์การทำงานวางแผนการผลิตโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP/HACCP, ISO 9001,Halal
วิธีการสมัคร :
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม :
คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ :

1. เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
2. ปรับแต่งเครื่องปิดฝากระป๋องให้ทำงานตามข้อกำหนด
3. บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
​11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน :

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทันเวลา
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์, คุณณัฏฐิยา
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน

รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ :
- ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการจัดส่งสินค้าให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลวัตถุดิบสินค้าคลัง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การขนส่ง และต้นทุนด้านต่างๆ
- จัดทำข้อมูลการสรุปผล ยอดขาย ยอดผลิต โดยการสรุปในแต่ละสิ้นเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำข้อมูลสรุปสินค้าคงคลัง รวมถึงสินค้าค้างสต๊อกที่รอการจัดการ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการจัดการ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11/13 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์วางแผนการผลิตด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office (Word,Excel,Powerpoint)ได้ดี
- ขยัน อดทน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
วิธีการสมัคร : - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
- ส่งเอกสารมาที่ E-mail
ติดต่อสอบถาม : คุณศศิกานต์  รุ่งมณี
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
11/13 หมู่ 3 ต. บ้านบ่อ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัทพ์ :  034-419-400, 034-839-870-3
แฟกซ์     :  034-419-448, 034-839-874-5
สวัสดิการ :
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอดบุตร
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- จัดนำเที่ยวประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีจัดงานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-สวัสดิการแจกข้าวสารอาหารแห้ง (สำหรับพนักงานที่หยุดงานไม่เกิน 1 วัน ต่อเดือน)
-ประกันภัยกลุ่ม
-ค่าตำแหน่ง(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ฝึกอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้
-ค่าทักษะในงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ค่าเข้ากะกลางคืน รายเดือน 100/วัน รายวัน 50/วัน