LOGO SUREE BRAND®

Activity
ประมวลภาพกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของสุรีย์


กีฬาสีภายใน และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563


30 เมษายน 2563

กีฬาสีภายใน และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ : 28 ธันวาคม 2562

กิจกรรม "กีฬาสีภายใน + กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563" 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องในช่วงเช้า และงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในช่วงเวลาเย็น


Others activity