LOGO SUREE BRAND®

News
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ ของสุรีย์ได้ที่นี่


ผลิตภัณฑ์ตราสุรีย์ ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์


31 สิงหาคม 2559

คุณสมิทธิ์ วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้รับเกียรติบัตร Thai SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ตราสุรีย์ ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์

คุณสมิทธิ์  วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้รับเกียรติบัตร Thai SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ โดยมี คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ตราสุรีย์ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปทั้งหมดจำนวน 9 ผลิตภัณฑ์


Others news